Thanh toán trực tiếp

Thanh toán sau khi nhận hàng – Tại công ty khách hàng

Thanh toán tiền mặt tại kho bên Bán