Gân bế, chỉ bế, hằn nhựa, gân nhựa (creasing matrix)

Màng chít, Màng co

Dây đai, dây bẹ