PURICO VỚI KHẨU HIỆU 3P, 3A, 3B, 3C

PURICO- for 3P
1. Package- Vật tư Bao bì
2. Printing- Vật tư In ấn
3. Personal- Vật tư riêng biệt
 
PURICO- for 3A
1. Automatic- Tự động hóa
2. Actions-Hành động nhanh
3. Application-Áp dụng đa dạng
 
PURICO- for 3B
1. Bảo đảm chất lượng
2. Ba Miền Bắc Trung Nam
3. Bền vững phát triển
 
PURICO- for 3C
1. Comminication- Giao tiếp liên tục
2. Consultion – Tham vấn hiệu quả
3. Construction- Xây dựng vững mạnh

Tin Liên Quan